Algemeene Voorwaarden

Betaling uitsluitend contant, direct na de massage.

Gemaakte afspraken dienen, indien nodig, minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd.

Als bij onderzoek door de sportmasseur blijkt dat er een contra indicatie is (denk aan koorts, extreme pijn, infecties zoals verkoudheid, griep of keelontsteking en/of andere ernstige ziekten), wordt u doorverwezen naar uw huisarts. Of kan er worden afgezien van de massage.

Bent u onder behandeling van een arts of fysiotherapeut en/of gebruikt u medicijnen dan kan de masseur u vragen of u toestemming heeft voor een massage, gedurende de behandelperiode.

Indien u informatie achterhoudt inzake aandoeningen en/of blessures dan is de uitvoerende masseur niet aansprakelijk voor de resultaten of gevolgen tijdens of na de massage.

Voor aanvang van de massage dient u zorg te dragen voor algehele hygiŽne van uw lichaam.

De praktijk is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van uw persoonlijke eigendommen.

Informatie

Adres: Kneuterdijkstraat 35
Postcode: 2761 HH Zevenhuizen
Telefoon: 0655127526
Email: mail mij